گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۱


من مهر تو بر تارک افلاک نهم
دست ستمت بر دل غمناک نهم
هر جا که تو بر روی زمین پای نهی
پنهان بروم دیده بر آن خاک نهم