گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۲


من نای توام از لب تو می‌نوشم
تا نخروشی هر آینه نخروشم
این لحظه که خامشم از آن خاموشم
تا نیشکرت بهر خسی نفروشم