گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۸


می‌پنداری که من به فرمان خودم
یا یک نفس و نیم نفس آن خودم
مانند قلم پیش قلمران خودم
چون گوی اسیر خم چوگان خودم