گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۹


می‌گوید دف که هان بزن بر رویم
چندانکه زنی حدیث دیگر گویم
من عاشقم و چو عاشقان خوشخویم
ور رحم کنی زخم زنی این گویم