گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۶۰


ناساز از آنیم که سازی داریم
بد خوی از آنیم که نازی داریم
در صورت جغد شاهبازی داریم
در عین فنا عمر درازی داریم