گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۶۴


هر گه که دل از خلق جدا می‌بینم
احوال وجود با نوا می‌بینم
وان لحظه که بیخود نفسی بنشینم
عالم همه سر به سر ترا می‌بینم