گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۴


یک جرعه ز جام تو تمامست تمام
جز عشق تو در دلم کدامست کدام
در عشق تو خون دل حلالست حلال
آسودگی و عشق حرامست حرام