گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۶


یک دم که ز دیدار تو یک سو افتم
از وسوسه اندیشه به صد کو افتم
از دیدن روی تو چنان گردانم
کز جنبش یک موی تو در رو افتم