گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۹


آمد شب و غمهای تو همچون عسسان
یابند دلم را بسوی کوی کسان
روز آمد کز شبت به فریاد رسم
فریاد مرا ز دست فریادرسان