گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۱


آن صورت غیبی که شندیش دشمن
با خود به قیاس می‌بریدش دشمن
مانندهٔ خورشید برآمد پیشین
هر سو که نظر کرد ندیدش دشمن