گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۵


احرام درش گیرد لافرمان کن
واندر عرفات نیستی جولان کن
خواهی که ترا کعبه کند استقبال
مائی و منی را به منی قربان کن