گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۶


از بسکه برآورد غمت آه از من
ترسم که شود به کام بدخواه از من
دردا که ز هجران تو ای جان جهان
خون شد دلم و دلت نه آگاه از من