گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۰


از عمر که پربار شود هردم من
وز خویش که بیزار شود هردم من
این گلشن رنگین که جهان عاشق اوست
گلزار که پرخار شود هردم من