گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۳


امشب منم و هزار صوفی پنهان
مانندهٔ جان جمله نهانند و عیان
ای عارف مطرب هله تقصیر مکن
تا دریابی بدین صفت رقص‌کنان