گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۴


ای آنکه گرفته‌ای به دستان دستان
دامان وصال از کف مستان مستان
صیدی که ز دام دل‌پرستان رست آن
من کافرم ار میان هستان هست آن