گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۷


ای جانب عشاق به خیره نگران
تو خیره و در تو گشته خیره دگران
این خیره در آن و آن در این یارب چیست
جمله ز تواند بی‌دل و بی‌جگران