گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۹


ای جمله جهان بروی خوبت نگران
جان مردان ز عشق تو جامه دران
با این همه نزدیک همه پرهنران
دیوانگی تو به ز عقل دگران