گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۱


ای خوی تو در جهان می و شیر ای جان
از دلشده‌گان گناه کم گیر ای جان
گر دست شکسته شد کمان گیر ای جان
اینک به شکنجه زیر زنجیر ای جان