گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۸


ای رفته ز یاران تو به یک گوشه کران
فریاد تو از خوی بد و بار گران
گر شیر نری چه می‌گریزی ز نران
ور لاشه خری و سوی لاشه خران