گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۰


ای کرده ز گل دستک من پایک من
بنهاده چراغ عقل من را یک من
نالان به تو این جای شکر خایک من
اندر بر خویش کن مها جا یک من