گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۵


ای مفخر و سلطان همه دلداران
جالینوسی برای این بیماران
روز باران بگلشنت جمع شویم
شیرین باشند روز باران یاران