گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۶


ای مونس روزگار چونی بی من
ای همدم غمگسار چونی بی من
من با رخ چون خزان خرابم بی‌تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من