گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۰


ای یار به انکار سوی ما نگران
زیرا که نخورده‌ای از آن رطل گران
از شادی من بهشت گردیده جهان
غم مسخرهٔ منست و میر دگران