گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۱


ای یار بیا و بر دلم بر میزان
وی زهره بیا و از رخم زر میزان
آنان که میان ما جدائی جستند
دیوار بد و نمای و گو سر میزن