گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۲


ای یک قدح از درد تو دریای جهان
گم کرده جهان از تو سر و پای جهان
خواهد که جهان ز عشق تو پرگیرد
ای غیرت تو ببسته پرهای جهان