گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۴


با دل گفتم عشق تو آغاز مکن
بازم در صد محنت و غم باز مکن
دل تیره‌گیی کرد و بگفت ای سره مرد
معشوق شگرفست برو ناز مکن