گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۸


بر خسته دلان راه ملامت میزن
هردم زخمی فزون ز طاقت میزن
آتش میزن به هر نفس در جانی
واندر همه دم دم فراغت میزن