گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۴۸


جانم بر آن قوم که جانند ایشان
چون گل به جز از لطف ندانند ایشان
هرکس کسکی دارد و کس خالی نیست
هر یک چو قراضه‌ایم و کانند ایشان