گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۰


جز بادهٔ لعل لامکان یاد مکن
آنرا بنگر از این و آن یاد مکن
گر جان داری از این جهان یاد مکن
مستی خواهی ز عاقلان یاد مکن