گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۶


چون جوشش خنب عشق دیدم ز تو من
چون می به قوام خود رسیدم ز تو من
نی نی غلطم که تو می و من آبم
آمیخته‌ایم و ناپدیدم ز تو من