گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۳


در چشم منست ابروی همچو کمان
من روح سپر کرده و او تیر زنان
چون زخم رسید زخم از پرده دران
او نازکنان کنار و من لابه‌کنان