گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۸


دل از طلب خوبی بی‌چون گشتن
دریا خواهد شدن ز افزون گشتن
دل خون شد و شکر میکند زانکه بسی
دلها خون شد در هوس خون گشتن