گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۹


دل باغ نهانست و درختان پنهان
صد سان بنماید او و خود او یکسان
بحریست محیط بیحد و بی‌پایان
صد موج زند موج درون هرجان