گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۷۵


دی از تو چنان بدم که گل در بستان
امروز چنانم و چنان‌تر ز چنان
من چون نزنم دست که پابند منی
چون پای نکوبم که توئی دست زنان