گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۲


زان خسرو جان تو مهر شاهی بستان
وانگاه ز ماه تا به ماهی بستان
ای آنکه مراغه می‌کنی و از حیرت
تبریز بگوی و هرچه خواهی بستان