گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۳


سرمست توام نه از می و نز افیون
مجنون شده‌ام ادب مجوی از مجنون
از جوشش من جوش کن صد جیحون
وز گردش من خیره بماند گردون