گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۸


شمع ازلست عالم افروزی من
زان شاهد اعظم است پیروزی من
بی‌شاهد و شمع ازل چون باشم
آری چکنم چو این بود روزی من