گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۴


عید آمد و عیدانه جمال سلطان
عیدانه که دیده است چنین در دو جهان
عید این بود و هزار عید ای دل و جان
کان گنج جهان برآمد از کنج نهان