گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۰۹


معشوق من از همه نهانست بدان
بیرون ز کمان هر گمانست بدان
در سینهٔ من چو مه عیانست بدان
آمیخته با تنم چو جانست بدان