گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۱


من بیرخ تو باده ندانم خوردن
بی‌دست تو من مهره ندانم بردن
از دور مرا رقص همی فرمائی
بی‌پردهٔ تو رقص ندانم کردن