گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۲


من بینم آنرا که نمی‌بینم من
وز قند لبش نبات می‌چینم من
هر چند چو سین میان یاسینم من
یاسین نهلد دمی که بنشینم من