گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱۷


نزدیک منی مرا مبین چون دوران
تو شهد نگر به صورت زنبوران
ابلیس نه‌ای به جان آدم بنگر
اندر تن او نظر مکن چون کوران