گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۲


هشدار که می‌روند هر سو غولان
با دانه و دام در شکار گوران
ای شاد تنی که دامن دل گیرد
عبرت گیرد ز حالت معزولان