گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۶


یا دلبر من باید و یا دل بر من
نی دل بر من باشد و نی دلبر من
ای دل بر من مباش بی‌دلبر من
یک دل بر من به از دو صد دل بر من