گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۸


یا اوحد بالجمال یا جانمسن
از عهد من ای دوست مگر نادمسن
قد کنت تجنی فقل تاجکسن
والیوم هجرتنی فقل سن کم سن