گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۲۹


آن رهزن دل که پای کوبانم از او
چون آینهٔ خیال خوبانم از او
جانیست که چون دست زنان می‌آید
یارب یارب چه میشود جانم از او