گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۰


آن شاه که هست عقل دیوانهٔ او
وز عشق دلم شده است همخانهٔ او
پروانه فرستاد که من آن توام
صد شمع به نور شد ز پروانهٔ او