گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۱


آن شخص که رشک برد بر جامهٔ تو
تا رشک برد بر لب خودکامهٔ تو
یا رشک برد بر آن رخ فرخ تو
یا بر کر و فر روح علامهٔ تو