گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۲


آن کس که همیشه دل پر از دردم از او
با سینهٔ ریش و با رخ زردم از او
امروز بناز او بری بر من زد
المنة لله که بری خوردم از او