گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۳۴


از جان بشنیده‌ام نوای غم تو
نی خود جانهاست ذره‌های غم تو
آن صورتها که در درون می‌آیند
تابند چو ذره در هوای غم تو